Aktindsigt

Angående Aktindsigt


Så er man forpligtiget til at udlevere alle oplysninger der hidrører ens person samt famillie.

Vedlagt en simpel formular, som flere med positivt resultat, har brugt i forbindelse med Aktindsigt.