Aktindsigt

Angående Aktindsigt


Så er man forpligtiget til at udlevere alle oplysninger der hidrører ens person samt famillie.

Vedlagt en simpel formular, som flere med positivt resultat, har brugt i forbindelse med Aktindsigt.


Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del


SOU Alm. del Spørgsmål 320

Af: Pernille Skipper (EL)
Til: kulturminister Mette Bock (LA)
Dato: 07-03-2018

Vil ministeren bekræfte, at regeringen som følge af vedtagelsen af beslutningsforslaget B 101 (om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb, folketingsåret 2015-16) arbejder på at permanent gøre den midlertidige suspension af makulering/destruktion af børnesager, der blev iværksat i 2015? Og vil ministeren redegøre for, præcis hvornår der kommer en ny bekendtgørelse på området?


SOU Alm. del - Svar på spørgsmål 320

Af: kulturminister Mette Bock (LA)
Dato: 21-03-2018 


SOU alm. del - svar på spm. 320 om regeringen som følge af vedtagelsen af beslutningsforslaget B 101 (om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb, folketingsåret 2015-16) arbejder på at permanentgøre den midlertidige suspension af makulering/destruktion af børnesager, der blev iværksat i 2015, fra kulturministeren