Forældelsesfristen afskaffes med tilbagevirkende kraft i Offentlige sager 

Loven træder i kraft 1. april 2018


Lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om

erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser